Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Υποτροφίες σε άπορους φοιτητές από την Μητρόπολη Μεσσηνίας

Δικαίωμα έχουν οι φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες
1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκηρύσσει συμφώνως:
α) με το ΦΕΚ 113/B/29-1-2009,
β) με την υπ’ αριθμ.3/29-4-2010 Απόφαση του Δ. Σ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 τις κάτωθι υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες Εκπαίδευσης.
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πελοποννήσου και διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Δικαιολογητικά:
1.Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος:
Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, να αναγράφεται ευκρινώς η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την Γραμματεία του Ταμείου.
Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
Ατομικό (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής.
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος, (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέθεσε ο αιτών φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος). και
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ( Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία Δ.Ο.Υ.
6. Πιστοποιητικό προκύπτει: α) Η Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) Καταγωγή και μόνιμη κατοικία.
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο δικαιούχος είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του αιτούντος θα βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση. Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως την λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Οι αιτήσεις εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθημερινά από 1 έως 10 Οκτωβρίου
2010 και ώρα 9:00-13:00 στην Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας (Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα, τηλ. επικοινωνίας: 6937482151, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: taamfimm@yahoo.gr).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Παρασκευή 1-10-2010 και από ώρα 5 μ.μ. έως 8 μ.μ.
Σάββατο -Παρασκευή 8-10-2010 και από ώρα 5 μ.μ. έως 8 μ.μ.
Εκ του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δεν περνούν από κανενός είδους ελέγχο.
Δημοσιεύονται κατ' ευθείαν, ανεξαρτήτως περιεχομένου.
Ο εκάστοτε σχολιαστής φέρει την ευθύνη αυτών που γράφει.
Εμείς δεν πρόκειται να αποκλείσουμε κανέναν.
-Παρακαλούμε τις φίλες και τους φίλους να μην αποστέλλουν εντελώς ανώνυμα σχόλια, αλλά να χρησιμοποιούν το όνομά τους και τα αρχικά του επωνύμου τους για να υπάρχει μια σωστή ροή στην ανταλλαγή σχολίων.-

Σας ευχαριστούμε.

Messinia OnLine